ซินแส.com

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

พิธีขึ้นบ้านใหม่ หรือพิธีเปิดร้าน

อีเมล พิมพ์ PDF
(78 Votes)
พิธีขึ้นบ้านใหม่
ก่อนการขึ้นบ้านใหม่
1. บริเวณบ้านที่จะไปอาศัยอยู่ หากมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ใกล้ ควรไปไหว้แสดงความเคารพ และขอพรให้ท่านคุ้มครองดูแลให้มีความสุขความเจริญ และควรทำบุญ สังฆทาน และอุทิศบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรของครอบครัว เจ้าที่ และวิญญาณที่อาศัยอยู่ ในสถานที่ที่จะเข้าอยู่
2. ในกรณีที่เป็นบ้านใหม่ หรือบ้านนั้นยังไม่เคยเข้าไปอยู่อาศัย ก่อนย้ายเข้า เราสามารถปรับสภาพกระแสภายในบ้านให้ปราศจากสิ่งไม่ดีทั้งหลายโดยการทำพิธี ล้างปรับสภาพ
3. การทำพิธีขึ้นบ้านใหม่ ต้องใช้ฤกษ์ยามที่ถูกต้องตามหลักวิชาการจึงจะเกิดความร่มเย็นเป็นสุข
  บ้านใหม่

ก่อนได้ฤกษ์
1. ให้ดับไฟในบ้าน
2. ให้สมาชิกออกนอกสถานที่

เมื่อได้ฤกษ์
1. ให้เดินเข้าบ้าน เปิดไฟ จัดตั้งพระ กล่าวเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในทางปฏิบัติ เราควรกำหนดจุดตั้ง และเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้า เช่น ขนของ ตอกตะปู ฯลฯ เพื่อสะดวกในวันทำพิธี และจะได้ตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เสร็จทันในฤกษ์
เข้าบ้านใหม่
2. หากต้องการนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาก่อน ให้ใส่กล่องทึบ และวางไว้โต๊ะกลางบ้าน เพื่อจะได้ไม่เกี่ยวข้องกับทิศทาง และหากอัญเชิญมาจากที่บ้านเก่าต้องดูฤกษ์อัญเชิญลง
3. ไหว้พระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จัดของถวาย ( ตามแต่ประเพณี ความนิยมของบุคคล ) ดีที่สุด ควรเป็น ผลไม้ 5 อย่าง ( ครบ 5 ธาตุ ดิน ทอง น้ำ ไม้ ไฟ ) เฉพาะกรณีร้านค้าเปิดใหม่ ไม่ควรไหว้ด้วยส้มเพียงอย่างเดียว ให้ใช้ผลไม้ 5 อย่าง เพราะคนจีนบางกลุ่ม มีคำพังเพยว่า "ปี้มึ้ง ไต่เกี่ยก" ความหมายคือ ปิดร้าน และคำว่า "ไต่เกี่ยก" พ้องเสียงกับ "ไต่กิก" ที่แปลว่า ส้ม ดังนั้น ไหว้ด้วยส้ม + ผลไม้อื่น ๆ อีก 4 ชนิด และไม่ควรมีเนื้อสัตว์ เพราะเท่ากับไม่เบียดเบียนชีวิตอื่น
4. วันแรก ให้จุดธูปจริง / เทียนจริง เพื่อให้เกิดควัน ( ควันเป็นสื่อแสดงออก ให้สิ่งศักดิ์ที่เราเชิญได้รับรู้ ) และขอพร ( การขอพรอย่าขอหลายอย่าง ให้ขอเท่าที่สำคัญและจำเป็น จึงจะได้ผล )
5. ก่อเตาหุงต้ม คือ การเริ่มอยู่กิน และหมายถึงมีกินมีใช้ อาจต้มขนมอี๋ เพื่อความเป็นมงคล
6. นอน 1 คืน หมายถึง มีที่นอน อยู่เย็นเป็นสุข หากไม่สะดวกให้ปูเตียง หรือจัดเตียงแทน
เตียง
7. หลังจากเสร็จพิธีกรรมในข้อ 6 ดังกล่าว เจ้าภาพอาจจัดงานเลี้ยงต้อนรับได้ตามสะดวก
8. บุคคลที่ถูกชง ( ปะทะ ) ในฤกษ์ที่กำหนด ให้เดินตามหลัง ( อย่าเป็นผู้เดินนำหน้า หรือเป็นผู้ประกอบพิธี )
9. หากที่บ้านทิ้งช่วงทำบุญมามากกว่า 1 ปี ควรดูฤกษ์ ( ขยับพระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ) แต่หากทำต่อเนื่องทุกปี ไม่ต้องดูฤกษ์

พิธีเปิดร้าน
1. ข้อกำหนดโดยทั่วไปเหมือนกับการขึ้นบ้านใหม่ ยกเว้น รายการหุงต้ม และการนอนให้ตัดออก
2. วันเปิดร้าน ควรเชิญญาติสนิท มิตรสหายมา และให้เกิดการค้าขึ้น เพื่อเป็นนิมิตหมายการค้าที่ดี
3. ฤกษ์สำหรับร้านค้า สามารถแบ่งออกได้ 2 ขั้นตอน
ขั้นตอนแรก ฤกษ์ภายใน คือ วันตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ขั้นตอนที่สอง ฤกษ์ภายนอก คือ วันเปิดร้านค้าขาย
( ทั้ง 2 ขั้นตอน อาจเป็นคนละฤกษ์ หรือฤกษ์เดียวกันก็ได้ )
4. ในกรณีที่จะแจกของที่ระลึก หากถือเคล็ดว่าวันแรกไม่ควรแจกของฟรี ให้แจกคูปองแล้วมารับของชำร่วยในวันหลัง ( และในทางปฏิบัติ ทำให้ลูกค้ากลับมาเยี่ยมร้านใหม่ เกิดการซื้อขายอย่างต่อเนื่อง )
งานเลี้ยง

(จากหนังสือ ปฏิทินฤกษ์มงคล 2551)
 

เต่า เป็นสัญลักษณ์ของความมีอายุยืน ความแข็งแรง และความทนทาน... ถือเป็นสัตว์หนึ่งในบรรดาสัตว์ทางจิตวิญญาณของจีน ร่วมกับ มังกร หงส์ และกิเลน... ในตำราฮวงจุ้ย เต่าดำถูกกำหนดให้อยู่ประจำทางทิศเหนือ
 
 
 eXTReMe Tracker
ฮวงจุ้ย ดูดวง FENG SHUI HUANGJUI Geomancy fengshui ดูดวง ฮวงจุ้ย